DRODZY WIDZOWIE, RODZICE, OPIEKUNOWIE! 

W Kinie „Centrum” szanujemy każdego widza i każdy – bez względu na wiek – jest dla nas równie ważny. Pojawia się wiele pytań, czy dzieci mogą same, tj. bez opieki rodziców uczestniczyć w seansach kina – dlatego spieszymy z wyjaśnieniami! 

W ślad za ust. 16 punktu 2 „Postanowienia szczegółowe” Regulaminu Kina Centrum i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  • dzieci do lat 10 mogą uczestniczyć w seansie Kina Centrum wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna lub rodzica,
  • dzieci, które ukończyły 10. rok życia mogą uczestniczyć w seansie samodzielnie z zastrzeżeniem, że to rodzice oraz opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci pozostawione na terenie kina bez ich opieki.

Dodatkowo, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na samodzielne uczestnictwo w seansie filmowym. Zgoda musi zostać udzielona pisemnie i powinna zawierać dane, dzięki którym obsługa w razie potrzeby będzie mogła skontaktować się z opiekunem.

› Wzór zgody dostępny jest u obsługi Kina Centrum oraz tutaj.

Rodzic/opiekun prawny odpowiedzialny jest także za bezpieczne dotarcie dziecka do Kina Centrum i jego powrót z seansu do domu. Kino Centrum nie zapewnia opieki dla dzieci przed, w trakcie i po seansie, nie kontroluje także kto dziecko przyprowadza i odbiera z/do Kina.

› Wszystkie szczegóły opisaliśmy także w REGULAMINIE – kliknij tutaj, by się z nim zapoznać. 

Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy do Kina Centrum!!!

ADRES: ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg
NR TELEFONU:
77 416 99 86
E-MAIL: imprezy@bck-brzeg.pl

KASA KINA CZYNNA:
kasa kina w biurze podawczym BCK: PON-PT w godz. 8:00-22:00, w weekendy 30 min. przed seansem.
kasa w Punkcie Informacji Turystycznej – czynna WT-SOB w godz. 9:00-17:00.

BILETY PRZEZ CAŁĄ DOBĘ DOSTĘPNE SĄ ONLINE

CENNIK BILETÓW:

BEZPIECZNE KINO!

Nasze kino działa w pełnym rygorze sanitarnym.

PAMIĘTAJ O: 
OBOWIĄZKU POSIADANIA MASECZKI (obowiązkowe jest używanie ich także w trakcie seansu. Widzowie bez własnej maseczki nie będą mogli wejść i uczestniczyć w seansie),
OBOWIĄZKU DENZYFEKCJI RĄK I ICH MYCIU zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami (płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie BCK),
OBOWIĄZKU ZACHOWANIA BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI (2 M), 
ZAKAZIE SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W TRAKCIE SEANSÓW, 
KONIECZNOŚCI WYPEŁNIENIA ANKIETY INFORMACYJNEJ COVID-19 PRZED SEANSEM (widzowie, którzy odmówią wypełnienia ankiety lub podania danych kontaktowych nie będą mogli wziąć udziału w wydarzeniu),
ZAJMOWANIU MIEJSC NA WIDOWNI WSKAZANYCH NA BILECIE LUB OBSŁUGĘ KINA. 

Czy dziecko może przyjść samo do kina?

ORGANIZATOR, PARTNERZY, WSPARCIE MEDIALNE: