DNI KSIĘSTWA BRZESKIEGO

AMFITEATR – DNI GŁÓWNE
01-02.06.2024
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
29.05-02.06.2024

GWIAZDY WIECZORU:

AGNIESZKA CHYLIŃSKA – 01.06.2024

 

BEATA KOZIDRAK Z ZESPOŁEM BAJM – 02.06.2024

PEŁNĄ LISTĘ ARTYSTÓW OPUBLIKUJEMY WKRÓTCE!

   

BILETY – INFO: 

 1. Za sprzedaż biletów na Dni Księstwa Brzeskiego 2023 odpowiedzialne jest Brzeskie Centrum Kultury im. I. J. Paderewskiego ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg, NIP: 7471048139. Biletowane są wyłącznie koncerty w amfiteatrze w ramach Dni Księstwa Brzeskiego odbędą się w dn. 01-02.06.2024.
 2. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia (01.06.2024) będzie Agnieszka Chylińska, natomiast drugiego (02.06.2024) Beata i Bajm.

CENY BILETÓW: 

 1. BILET NORMALNY – 20 PLN / os.
  Bilet uprawnia do otrzymania opaski wstępu i wejścia na teren imprezy na jeden dzień koncertowy (osobno sprzedawane są bilety na 01.06.2024 i na 02.06.2024).
 2. BILET ULGOWY – 10 PLN / os.
  Bilet uprawnia do otrzymania opaski wstępu i wejścia na teren imprezy na jeden dzień koncertowy (osobno sprzedawane są bilety na 01.06.2024 i na 02.06.2024). Ulga przysługuje dzieciom, uczniom, studentom, emerytom i rencistom z ważnymi legitymacjami potwierdzającymi możliwość skorzystania z ulgi (w tym: ważna legitymacja uczniowska, studencka, emeryta, rencisty, Karta Seniora). Bilet przysługuje także osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Aglomeracji Wrocławskiej. Uwaga! Obsługa, ochrona, przedstawiciel organizatora przeprowadzając kontrolę biletu może wezwać osobę posiadającą ten bilet do przedstawienia dokumentu umożliwiającego skorzystanie z ulgi. Brak takowego dokumentu skutkować będzie utratą ważności biletu i koniecznością zamiany go na bilet innego typu, tj. zakupu biletu normalnego.

GDZIE KUPIĆ?

 1. Bilety w przedsprzedaży zakupić można drogą stacjonarną – w siedzibie Brzeskiego Centrum Kultury oraz w Punkcie Informacji Turystycznej oraz online – na stronie www.ekobilet.pl/brzeskiecentrumkultury.
 2. W dniu realizacji imprezy wszystkie bilety – w miarę dostępności – zakupić będzie można wyłącznie w kasach stacjonarnych w Amfiteatrze Miejskim w Brzegu.
 3. Bilety obowiązują na dwa główne dni koncertowe – w Amfiteatrze Miejskim w Brzegu, tj. 01-02.06.2024. Wstęp na teren amfiteatru jest płatny – na podstawie biletu wstępu.
 4. Przedsprzedaż trwa do 31.05.2024. W dniach realizacji imprezy bilety dostępne będą w kasach przy Amfiteatrze. Przy bramie głównej dostępne będą dwie kasy oraz punkt wymiany biletów na opaski wstępu.
 5. Bilety zakupione w przedsprzedaży mają formę blankietu lub wiadomości sms przesłanej z systemu Ekobilet. Bilety te należy wymienić na opaski na rękę. Opaski wydawane będą w punkcie w amfiteatrze lub w kasach BCK i Punktu Informacji Turystycznej – z zastrzeżeniem, że wymiana biletów na opaski możliwa będzie od 29.05.2024 – w kasach BCK i PIT oraz w dniach realizacji imprezy w punkcie przy bramie głównej amfiteatru.
 6. Na każdy dzień trwania imprezy obowiązuje osobny bilet – osobna opaska. Jeden bilet przypisany jest do jednej osoby i nie można przekazywać go innej – wówczas automatycznie traci ważność.
 7. Osoby, które zakupiły bilet online mają pierwszeństwo wymiany biletu na opaskę wstępu i wejście na teren amfiteatru, tj. podchodzą do punktu kontrolnego poza kolejką.
 8. Dzieci do lat 3 mogą uczestniczyć w wydarzeniu bezpłatnie z zastrzeżeniem, że ich rodzic / opiekun będzie posiadał ważny bilet, który zostanie wymieniony na opaskę wstępu. Obsługa, ochrona i organizator, w przypadku wątpliwości co do wieku dziecka mogą zażądać okazania dowodu potwierdzającego wiek lub datę urodzenia dziecka, a w przypadku braku możliwości weryfikacji wieku dziecka skierować rodzica do kasy celem zakupu biletu dla dziecka.

REGULAMINY:

 1. Zasady zakupu biletów online i regulamin płatności / sprzedaży dostępny jest na stronie Ekobilet.pl.
 2. Zakup biletu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu oraz regulaminu imprezy dostępnymi na stronie www.bck-brzeg.pl.
 3. O sprawach niepisanych w niniejszym regulaminie decydują przepisy prawa oraz Organizator. Regulamin może ulec zmianie, a o jego aktualizacjach organizator niezwłocznie poinformuje online poprzez stronę www.bck-brzeg.pl i / lub facebook na stronach: Brzeskie Centrum Kultury i Dni Księstwa Brzeskiego 2024.

MIASTO ŚWIĘTUJE!

IMPREZY TOWARZYSZĄCE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 29-02.06.2024! 

Udział w wydarzeniach – BEZPŁATNY!


KLUBOWE GRANIE

Wracamy do naszego cyklu, pn. „Klubowe Granie”. W jego ramach w brzeskich lokalach gastronomicznych, kawiarniach, klubach i restauracjach odbędą się eventy firmowane logiem #DKB2024. Na ten moment mamy potwierdzone wydarzenia w Herbaciarni oraz Wozowni.

Więcej szczegółów i pełna lista wydarzeń już wkrótce!


ŚRODA, 29.05.2024 – AMFITEATR MIEJSKI – START: 15.00

PIKNIK U SENIORA POŁĄCZONY Z WYBORAMI KSIĘCIA I KSIĘŻNEJ BRZEGU

Organizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – oddział w Brzegu, Brzeskie Centrum Seniora, Brzeskie Centrum Kultury

Więcej informacji wkrótce! 


PIĄTEK, 31.05.2024 – PLAC POLONII AMERYKAŃSKIEJ – START 16.00

FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Organizator: BSA TAMA, TPD Brzeg, Brzeskie Centrum Kultury. Współpraca: Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu

Więcej informacji wkrótce!


WSPÓŁPRACA: