Najbardziej kolorowe Brzeskie wydarzenie powraca! 

„BRZEG FOLKLOREM MALOWANY” 

Sobota, 6.07.2024 – Amfiteatr Brzeg


Czy jesteście gotowi na niesamowitą podróż przez fascynujący świat folkloru? Jeśli tak, to mamy wyjątkowe wydarzenie, które nie tylko ożywi  zmysły, ale również wprowadzi w niezwykłą atmosferę tradycji i kultury naszego regionu. Festiwal „BRZEG FOLKLOREM MALOWANY” to niepowtarzalna okazja, aby zgłębić tajniki folkloru w najróżniejszych jego formach. Festiwal to nie tylko barwne tańce, ale także niezwykłe melodie, rytmy i opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie. To wyjątkowy moment, w którym spotykają się różnorodne tradycje i tworzą niezapomnianą mozaikę kulturową.


TRWA NABÓR ZGŁOSZEŃ DLA ZESPOŁÓW – TERMIN ZGŁOSZEŃ – 10.06.2024.

Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są poniżej. 

Organizatorem festiwalu jest Brzeskie Centrum Kultury im. I. J. Paderewskiego, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg. Przygotowujemy największe folklorystyczne wydarzenie w regionie! Do udziału w festiwalu zgłosić się mogą zespoły wykonujące szeroko pojęte utwory wokalne, muzykę i/lub taniec ludowy według kilku kategorii konkursowych. Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szczegóły dot. festiwalu – dla zespołów chętnych do wzięcia udziału opisaliśmy w poniższych zakładkach (kliknij w zakładkę, by zobaczyć jej treść).

Do udziału w festiwalu zgłosić się mogą zespoły wykonujące szeroko pojęte utwory wokalne, muzykę i/lub taniec ludowy według kategorii konkursowych:

– Kategoria I – zespoły wokalne, śpiewacze, instrumentalno-wokalne (zespoły składające się minimum z 3 wykonawców, wykonujące utwory wokalne na żywo z muzyką z podkładu, a capella lub utwory instrumentalno-wokalne z muzyką na żywo – wykonywaną przez członków zespołu) – łączny czas prezentacji konkursowej nie dłuższy niż 10 minut.

– Kategoria II – zespoły pieśni i tańca (zespoły składające się z minimum 6 występujących, wykonujące
w trakcie prezentacji tańce narodowe, regionalne, stylizowane i pieśni/piosenki ludowe, regionalne z muzyką na żywo lub z podkładu, prezentacja może zawierać także elementy obrzędowości) – łączny czas prezentacji konkursowej nie dłuższy niż 10 minut.

-Kategoria III – zespoły tańca ludowego (tj. zespoły składające się minimum z 6 występujących, wykonujące wyłącznie tańce narodowe, regionalne, ludowe, stylizowane, z muzyką z podkładu) – łączny czas prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

Festiwal zorganizowany zostanie w kilku etapach, w tym:

-Kwalifikacje wstępne – na podstawie kart zgłoszenia oraz nagrań audio i/lub video nadesłanych przez zespoły – termin przesyłania zgłoszeń – do 10.06.2024 (szczegóły poniżej).

-Publikacja listy zakwalifikowanych zespołów i szczegółowego harmonogramu festiwalu – do 14.06.2024.

-Sobota, 6.07.2024 – Duża Scena Brzeskiego Centrum Kultury / Amfiteatr – „Finał Festiwalu” – konkurs finałowy, tj. przesłuchania festiwalowe i eliminacje dla zespołów, które na podstawie przesłanych nagrań (kwalifikacje wstępne) otrzymały bezpośrednią kwalifikację do konkursu finałowego,

Wyżej wymienione zespoły będą rywalizować o miejsca I, II i III w każdej kategorii, Grand Prix festiwalu i możliwość występu w Koncercie Galowym.

-Sobota, 6.07.2024 (godziny wieczorne) – Amfiteatr Miejski w Brzegu – „Koncert Galowy Festiwalu” – dla zespołów, które wzięły udział w „Finale Festiwalu” i otrzymały kwalifikację do występu w koncercie galowym, tj. są laureatami festiwalu lub zostały wskazane przez jury i organizatora do występu w koncercie galowym. W trakcie koncertu galowego zakwalifikowane zespoły wykonają program 30 minutowy. Zostaną także ogłoszeni laureaci festiwalu i zwycięzca Grand Prix.

Uwaga! W przypadku, gdy zespoły wytypowane przez jury odmówią chęci uczestnictwa w koncercie galowym – ich nagroda przepada, a na ich miejsce wytypowany zostaje kolejny zespół wskazany przez Jury lub nie zostaje wskazany żaden zespół.

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie skanu lub oryginału kompletnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (tj. karta z klauzulą informacyjną i oświadczeniami RODO).

Zgłoszenia należy przesłać do 10.06.2024 na adres e-mail: zuzanna.bartczak@bck-brzeg.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg. Decyduje data doręczenia (!!!) do Brzeskiego Centrum Kultury. W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić dopisek „ Brzeg Folklorem Malowany – zgłoszenie”.

Do karty zgłoszenia – obowiązkowo – należy dołączyć:

  1. Kategoria I – nagranie mp3 (dźwięk) lub mp4 (film) z nagranym występem konkursowym, który zespół zgłasza do festiwalu (max 10 minut).
  2. Kategoria II i Kategoria III – filmik w formacie mp4 z nagranym występem konkursowym, który zespół zgłasza do festiwalu (max 10 minut).

Uwaga! W przypadku wysyłki pocztą elektroniczną – prosimy załączyć plik do maila, a w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną nagranie należy przesłać na płycie CD lub pendrive w formacie umożliwiającym odtworzenie nagrania!

Pliki dźwiękowe i filmowe, których mowa w pkt. 3 nie muszą być nagrane profesjonalnie – przyjmowane będą także prezentacje zarejestrowane telefonem, prostymi urządzeniami. Ważne, by z nagrania można było usłyszeć lub usłyszeć i zobaczyć prezentację, którą zespół zgłasza do części konkursowej.

Uwaga! Występ, który zostanie zaprezentowany na żywo w trakcie festiwalu musi być zgodny – tożsamy z przesłanym nagraniem! Nie dopuszczamy możliwości zmiany repertuaru.

Jury i organizator, na podstawie przesłanych nagrań, dokonają wstępnej kwalifikacji zespołów do festiwalu.

W dniu 14.06.2024 Organizator ogłosi na swojej stronie internetowej, tj. www.bck-brzeg.pl oraz na facebooku (facebook.com/brzeskiecentrumkultury) listę zakwalifikowanych do festiwalu uczestników z podanym terminem prezentacji festiwalowej. Informacja o kwalifikacji zostanie także wysłana do zespołów (mailowo).

Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej, która wynosi 20 złotych brutto od każdego uczestnika. Wpłata musi zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych. Brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wykluczeniem
z festiwalu.

Organizator nie zapewnia noclegów ani posiłków dla uczestników festiwalu. Dla zainteresowanych zespołów, organizator prześle listę miejsc noclegowych w Brzegu i okolicach, a także informator z bazą gastronomiczną – rezerwacje i zamówienia po stronie uczestników.

Koszt dojazdu na festiwal pokrywa uczestnik lub instytucja delegująca. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, ani transferów do miejsc, w których na terenie Brzegu odbywać się będą prezentacje festiwalowe.

ORGANIZATOR I PATRONAT:

KONTAKT:
Brzeskie Centrum Kultury
ul. Mleczna 5
49-300 Brzeg

TELEFON:
77 416 99 86 wew. 107

E-MAIL:
imprezy@bck-brzeg.pl