Brzeskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowym wydarzeniu! 

„BRZEG FOLKLOREM MALOWANY” 

Sobota, 09.07.2022 – Amfiteatr Brzeg
Start: 15:00

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

[09.07.2022] ZNAMY WERDYKT JURORÓW!

W sobotę w Amfiteatrze Miejskim w Brzegu odbył się finał festiwalu „Brzeg Folklorem Malowany”. Na scenie zaprezentowało się 9 zespołów, które wystąpiły przed brzeską publicznością. Jury w składzie: Helena Wojtasik, Marek Kudra i Przemysław Ślęzak (przewodniczący) ogłosiło werdykt, zgodnie z którym: 

 • GRAND PRIX przyznano dla zespołu MODRZEWIACY – Wołczyn – Wołczyński Ośrodek Kultury – nagroda: 2000,00 zł,
 • I MIEJSCE przyznano dla zespołu ZBYTOWIANKI – Zbytowa – Stowarzyszenie „Rozśpiewana Widawa” – nagroda: 900,00 zł,
 • II MIEJSCE przyznano dla zespołów: POWSINIANIE – Warszawa – Centrum Kultury Wilanów – nagroda: 800,00 zł oraz WIŚLANIE – Wisła Mała – Pszczyńskie Centrum Kultury – nagroda: 800,00 zł. 

Oprócz tego, wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, kosze z brzeskimi słodyczami oraz pamiątki z Brzegu. Nagrody wręczali jurorzy oraz Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. 

Wszyscy uczestnicy podkreślali, że festiwal był ważnym wydarzeniem, którego nadrzędnym celem była promocja i podtrzymywanie tradycji ludowych. Grupy skorzystały także z możliwości szkolenia swoich umiejętności na warsztatach, a także zwiedziły Brzeg i jego liczne zabytki. Wielu występujących zadeklarowało, że chętnie przyjedzie za rok. 


W wydarzeniu udział weźmie 9 zakwalifikowanych do części konkursowej zespołów. Każdy z nich zaprezentuje swój blok. Na scenie w amfiteatrze wystąpią:

 1. POWSINIANIE – Warszawa – Centrum Kultury Wilanów
 2. PORĘBIOK – Gmina Oława
 3. PERŁA – Przybyłowice
 4. MODRZEWIACY – Wołczyn – Wołczyński Ośrodek Kultury
 5. KOKORYCZ – Żelazna
 6. ŚWITEZIANIE – Jelcz-Laskowice – MGCK Jelcz-Laskowice
 7. WIŚLANIE – Wisła Mała – Pszczyńskie Centrum Kultury
 8. ZBYTOWIANKI – Zbytowa – Stowarzyszenie „Rozśpiewana Widawa”
 9. TĘCZA – Nowa Wola – GOK w Lesznowoli

Poza konkurencją – jako gospodarz – wystąpi także zespół Leśne Echo.

W przypadku niesprzyjającej aury, festiwal odbędzie się na Dużej Scenie BCK. 


Decyzją jury, które wskazało, że wszystkie wyżej wymienione zespoły prezentują nader wysoki poziom wykonawczy i artystyczny, podmioty te zostały zakwalifikowane do „Finału Festiwalu” oraz „Koncertu galowego”, które odbędą się w sobotę (09.07.2022), a więc wszystkie te zespoły wystąpią w Amfiteatrze Miejskim w Brzegu. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, koncert odbędzie się na Dużej Scenie BCK. Dziękujemy wszystkim pozostałym zespołom, które nie uzyskały kwalifikacji, za zgłoszenie i zapraszamy za rok.

Wymienione wyżej zespoły otrzymają na adresy mailowe wskazane w kartach zgłoszenia – szczegóły dotyczące dnia festiwalowego oraz informator, który może być pomocny przy organizacji pobytu w Brzegu. Przypominamy, że organizator nie zapewnia i nie opłaca noclegu. Zakwalifikowane zespoły w terminie 7 dni od dnia publikacji powyższej listy zobowiązane są do wpłacenia – zgodnie z regulaminem – opłaty startowej w kwocie 10 zł od każdego uczestnika. W mailach znajdują się szczegóły dotyczące płatności. 


TRWA NABÓR ZGŁOSZEŃ DLA ZESPOŁÓW – TERMIN ZGŁOSZEŃ – 10.06.2022.

Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są poniżej. 

Organizatorem festiwalu jest Brzeskie Centrum Kultury im. I. J. Paderewskiego, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg. Przygotowujemy największe folklorystyczne wydarzenie w regionie! Do udziału w festiwalu zgłosić się mogą zespoły wykonujące szeroko pojęte utwory wokalne, muzykę i/lub taniec ludowy według kilku kategorii konkursowych. Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szczegóły dot. festiwalu – dla zespołów chętnych do wzięcia udziału opisaliśmy w poniższych zakładkach (kliknij w zakładkę, by zobaczyć jej treść).

Zespoły zgłaszające się do festiwalu, podzielone zostaną na 3 kategorie wykonawcze:

1. Kategoria I – zespoły wokalne, śpiewacze, instrumentalno-wokalne (zespoły składające się minimum z 3 wykonawców, wykonujące utwory wokalne na żywo z muzyką z podkładu, a capella lub utwory instrumentalno-wokalne z muzyką na żywo – wykonywaną przez członków zespołu) – łączny czas prezentacji konkursowej nie dłuższy niż 10 minut.

2. Kategoria II – zespoły pieśni i tańca (zespoły składające się z minimum 6 występujących, wykonujące w trakcie prezentacji tańce narodowe, regionalne, stylizowane i pieśni/piosenki ludowe, regionalne z muzyką na żywo lub z podkładu, prezentacja może zawierać także elementy obrzędowości) – łączny czas prezentacji konkursowej nie dłuższy niż 10 minut.

3. Kategoria III – zespoły tańca ludowego (tj. zespoły składające się minimum z 6 występujących, wykonujące wyłącznie tańce narodowe, regionalne, ludowe, stylizowane, z muzyką z podkładu) – łączny czas prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

Oprócz prezentacji konkursowej, każdy ze zgłaszających się zespołów powinien mieć przygotowany program o czasie trwania ok. 30 minut, który można będzie zaprezentować m.in. w trakcie koncertu galowego.

Festiwal zorganizowany zostanie w kilku etapach, w tym:

1. Kwalifikacje wstępne – na podstawie kart zgłoszenia oraz nagrań audio i/lub video nadesłanych przez zespoły – termin przesyłania zgłoszeń – do 10.06.2022 (szczegóły poniżej).

2. Publikacja listy zakwalifikowanych zespołów i szczegółowego harmonogramu festiwalu – do 15.06.2022.

3. Piątek, 08.07.2022 – Duża Scena Brzeskiego Centrum Kultury – „Scena Festiwalu” – eliminacje i przesłuchania festiwalowe dla zespołów, które na podstawie przesłanych nagrań (kwalifikacje wstępne) nie otrzymały bezpośredniej kwalifikacji do „Finału Festiwalu”, ale które powalczą o kwalifikację do niego i staną przed szansą rywalizowania o nagrody główne i udział w koncercie galowym (ze „Sceny Festiwalu” do „Finału Festiwalu” zakwalifikujemy max 1 zespół z każdej kategorii, chyba że jury inaczej zdecyduje, a organizator wyrazi na to zgodę).

4. Sobota, 09.07.2022 (godziny poranne) – Duża Scena Brzeskiego Centrum Kultury – „Finał Festiwalu” – konkurs finałowy, tj. przesłuchania festiwalowe i eliminacje dla:
– zespołów, które na podstawie przesłanych nagrań (kwalifikacje wstępne) otrzymały bezpośrednią kwalifikację do konkursu finałowego,
– zespołów wytypowanych w trakcie „Sceny Festiwalu”.
Wyżej wymienione zespoły będą rywalizować o miejsca I, II i III w każdej kategorii, Grand Prix festiwalu i możliwość występu w Koncercie Galowym.

5. Sobota, 09.07.2022 (godziny popołudniowo-wieczorne) – Amfiteatr Miejski w Brzegu – „Koncert Galowy Festiwalu” – dla zespołów, które wzięły udział w „Finale Festiwalu” i otrzymały kwalifikację do występu w koncercie galowym, tj. są laureatami festiwalu lub zostały wskazane przez jury i organizatora do występu w koncercie galowym. W trakcie koncertu galowego zakwalifikowane zespoły wykonają program 30 minutowy. Zostaną także ogłoszeni laureaci festiwalu i zwycięzca Grand Prix.
Uwaga! W przypadku, gdy zespoły wytypowane przez jury odmówią chęci uczestnictwa w koncercie galowym lub gdy zespoły wytypowane w trakcie „Sceny Festiwalu” nie będą wyrażały chęci wzięcia udziału w „Finale Festiwalu” i/lub koncercie galowym – ich nagroda przepada, a na ich miejsce wytypowany zostaje kolejny zespół wskazany przez Jury lub nie zostaje wskazany żaden zespół.

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie skanu lub oryginału kompletnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (tj. kartY z klauzulą informacyjną i oświadczeniami RODO).

Zgłoszenia należy przesłać do 10.06.2022 na adres e-mail: imprezy@bck-brzeg.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg. Decyduje data doręczenia (!!!) do Brzeskiego Centrum Kultury. W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić dopisek „Brzeg Folklorem Malowany – zgłoszenie”.

Do karty zgłoszenia – obowiązkowo – należy dołączyć:

1. Kategoria I – nagranie mp3 (dźwięk) lub mp4 (film) z nagranym występem konkursowym, który zespół zgłasza do festiwalu (max 10 minut).

2. Kategoria II i Kategoria III – filmik w formacie mp4 z nagranym występem konkursowym, który zespół zgłasza do festiwalu (max 10 minut).

Uwaga! W przypadku wysyłki pocztą elektroniczną – prosimy załączyć plik do maila, a w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną nagranie należy przesłać na płycie CD lub pendrive w formacie umożliwiającym odtworzenie nagrania!

Pliki dźwiękowe i filmowe, których mowa w pkt. 3 nie muszą być nagrane profesjonalnie – przyjmowane będą także prezentacje zarejestrowane telefonem, prostymi urządzeniami. Ważne, by z nagrania można było usłyszeć lub usłyszeć i zobaczyć prezentację, którą zespół zgłasza do części konkursowej.

Uwaga! Występ, który zostanie zaprezentowany na żywo w trakcie festiwalu musi być zgodny – tożsamy z przesłanym nagraniem! Nie dopuszczamy możliwości zmiany repertuaru.

Jury i organizator, na podstawie przesłanych nagrań, dokonają wstępnej kwalifikacji zespołów do festiwalu. W dniu 15.06.2022 Organizator ogłosi na swojej stronie internetowej, tj. www.bck-brzeg.pl oraz na facebooku (facebook.com/brzeskiecentrumkultury) listę zakwalifikowanych do festiwalu uczestników z podanym terminem prezentacji festiwalowej. Informacja o kwalifikacji zostanie także wysłana do zespołów (mailowo).

Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej, która wynosi 10 złotych brutto od każdego uczestnika. Wpłata musi zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych. Brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wykluczeniem z festiwalu.

Organizator nie zapewnia noclegów ani posiłków dla uczestników festiwalu. Dla zainteresowanych zespołów, organizator prześle listę miejsc noclegowych w Brzegu i okolicach, a także informator z bazą gastronomiczną – rezerwacje i zamówienia po stronie uczestników.

Koszt dojazdu na festiwal pokrywa uczestnik lub instytucja delegująca. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, ani transferów do miejsc, w których na terenie Brzegu odbywać się będą prezentacje festiwalowe.

ORGANIZATOR I PATRONAT:

KONTAKT:
Brzeskie Centrum Kultury
ul. Mleczna 5
49-300 Brzeg

TELEFON:
77 416 99 86 wew. 107

E-MAIL:
imprezy@bck-brzeg.pl