[16.10.17] DRUM FEST 2017 – KONCERT RUSSEL GILBROOK & DAVEY RIMMER & MATT PEARCE POWER TRIO Fot. Roman Baran