III Międzynarodowy Plener Malarski – Wykonane prace