[12-13.05.18] „Słownik wyrazów osobników młodocianych” – Premiera spektaklu P. Rutowicz. Fot. R. Baran