Kino Centrum BCK

Letnie Kino Plenerowe 2020

Repertuar 2020:

 13.06 – g. 21:30
„Legiony”
20.06 – g. 21:30
„Seksmisja”
27.06 – g. 21:30
„Nietykalni”
04.07 – g. 21:30
„Zenek”
11.07 – g. 21:30
„Bękarty Wojny”
18.07 – g. 21:30
„Mamuśki mają wychodne”
25.07 – g. 21:30
„Co nas kręci, co nas podnieca”
01.08 – g. 21:00
„Miasto 44”
08.08 – g. 21:00
„Maria Skłodowska-Curie”
15.08 – g. 21:00
„303. Bitwa o Anglię”
22.08 – g. 21:00
„Córki Dancingu”
29.08 – g. 21:00
„Dzień dobry, kocham Cię”

Serdecznie zapraszamy na pokazy kina plenerowego 2020 w brzeskim Amfiteatrze! 

Z wielką radością zapraszamy na seanse Letniego Kina Plenerowego 2020 w brzeskim Amfiteatrze. Na tej stronie znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat tegorocznych pokazów. 

!!! Drodzy widzowie, z uwagi na trwającą pandemię SARS-COVID-19 byliśmy zobligowani do opracowania regulaminu tegorocznych seansów i wprowadzenia obostrzeń – prosimy o zapoznanie się z regulaminem – który dostępny jest w zakładce poniżej. Dodatkowo informujemy, że każdy z widzów zobowiązany jest do wypełnienia ankiety informacyjnej – można ją pobrać z zakładki poniżej, wydrukować, wypełnić i przynieść ze sobą do amfiteatru lub wypełnić na miejscu przed wejściem do amfiteatru (będziemy rozdawać kopie ankiety i długopisy, ale zachęcamy do przyniesienia swoich)!!!

Najważniejsze informacje: 

1. Seanse odbywać się będą w soboty, począwszy od 13.06. Ostatni seans zaplanowaliśmy na 29.08.2020.
2. Seanse rozpoczynają się o godzinie 21:30 w czerwcu i lipcu oraz o godzinie 21:00 w sierpniu. Prosimy o przybycie z dużym wyprzedzeniem czasowym, by uniknąć kolejek i możliwie szybko przejść procedury, w tym dezynfekcję rąk oraz wypełnianie ankiety.
3. Wszyscy widzowie zobowiązani są do posiadania i noszenia na terenie amfiteatru własnych maseczek zakrywających usta i nos, które założyć należy przed wejściem do amfiteatru. Każdy z widzów przed wejściem musi także zdezynfekować dłonie.
4. W seansach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych, w tym przede wszystkim: wysokiej gorączki, objawów grypopodobnych, bóli mięśni, stawów, głowy, itd. Osoby, u których występują te lub/i inne objawy prosimy o pozostanie w domu i kontakt telefoniczny z lekarzem lub służbami sanitarnymi.
5. Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny, ale obowiązuje limit osób. Przy wejściu do amfiteatru wydawane będą bezpłatne wejściówki-numerki, których pula jest ograniczona. Nie ma możliwości wcześniejszego zarezerwowania miejsc.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI PONIŻEJ.

Pełny repertuar kina z opisami filmów i ograniczeniami wiekowymi dostępny w zakładkach na dole strony. 

Życzymy przyjemnego odbioru i miłych seansów w brzeskim amfiteatrze.
Brzeskie Centrum Kultury.

REGULAMIN KINA PLENEROWEGO – AMFITEATR MIEJSKI BRZEG

I. INFORMACJE OGÓLNE DLA WIDZÓW.

 1. Organizatorem seansów plenerowych w brzeskim amfiteatrze jest Brzeskie Centrum Kultury, z siedzibą przy ul. Mlecznej 5, 49-300 Brzeg, reprezentowane przez dyrektora Jacka Ochmańskiego.
 2. Seanse kina plenerowego zaplanowano na soboty, począwszy od 13.06, skończywszy na 29.08.2020. W każdą sobotę planowany jest jeden seans, który rozpoczynać się będzie o godzinie 21:30 w czerwcu i lipcu oraz o godzinie 21:00 w sierpniu.
 3. Wprowadza się limit widzów na terenie Amfiteatru – do 150 osób.
 4. Wstęp na teren amfiteatru jest bezpłatny, ale odbywa się na podstawie bezpłatnej wejściówki – numerka, który wydawany jest przy wejściu na teren amfiteatru. W momencie wyczerpania puli wejściówek – numerków, kolejni widzowie nie będą wpuszczani na teren amfiteatru.
 5. Widzowie wchodzą na teren amfiteatru wejściem głównym – od ulicy Chrobrego. Po seansie kinowym widzowie opuszczają teren amfiteatru tym samym wejściem głównym.
 6. Widzowie zobowiązani są do:
  a.) Posiadania maseczki ochronnej/przyłbicy zakrywającej usta i nos. Widzowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie amfiteatru,
  b.) Zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren amfiteatru (dozowniki umieszczone są przy wejściu na teren obiektu),
  c.) Wypełnienia ankiety dot. zdrowia i podania w niej prawdziwych danych kontaktowych i osobowych – zał. nr 1. Dane zbierane są na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2, w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Dane przechowywane są przez BCK przez okres 2 tygodni od dnia realizacji seansu. Ankiety można wypełnić przy wejściu na teren amfiteatru lub pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść ze sobą wypełnione w dniu seansu do amfiteatru.
 7. Osoba, która odmówi wypełnienia ankiety, nieposiadająca maseczki lub przyłbicy lub odmawiająca dezynfekcji rąk nie będzie mogła wziąć udziału w seansie i nie zostanie wpuszczona na teren amfiteatru.
 8. Na teren amfiteatru nie zostanie wpuszczona także osoba, która wypełniając ankietę zdrowia i danych kontaktowych, odpowie na którekolwiek pytanie zawarte w ankiecie „TAK”.
 9. Widzowie, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy takie jak np. podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, bóle głowy, mięśni, objawy grypopodobne, nie powinni przychodzić na seans do amfiteatru. Powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.
 10. Na terenie amfiteatru wyznaczone zostały miejsca na widowni, które zająć mogą widzowie. Miejsca zostały oznaczone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie informacyjnej rządu dot. koronawirusa – gov.pl/web/koronawirus. Dwa skrajne sektory zostały wyłączone z użytkowania – obowiązuje zakaz korzystania z nich. Rzędy, z których mogą korzystać widzowie oznaczono naprzemiennie – białą i czerwoną taśmą, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
  a.) Uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia.
  b.) Jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
  c.) Zapis nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 11. Każdy z widzów przed, w trakcie i po pokazie powinien pozostać w wyznaczonym miejscu na widowni. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety.
 12. Obowiązuje zakaz wstępu na scenę, na której ustawiony został ekran kinowy.
 13. Widzowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości – min. 2 metrów w trakcie trwania seansów, przy wejściu na teren amfiteatru, na jego terenie, a także w kolejkach do sanitariatów.
 14. Widzowie zobowiązani są do opuszczania terenu amfiteatru z zachowaniem dystansu min. 2 metrów.
 15. Widzowie mogą skorzystać z toalet znajdujących się w budynku amfiteatru. W przypadku korzystania z toalet obowiązują następujące zasady:
  a.) Ustala się limit osób korzystających z toalet w jednym czasie – 1 osoba w toalecie dla kobiet, 1 osoba w toalecie dla mężczyzn.
  b.) Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w trakcie korzystania z toalet i przebywania na terenie budynku amfiteatru.
  c.) Przed wejściem i przy wyjściu z budynku amfiteatru obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk, płynem do dezynfekcji, który ustawiono przy wejściu do budynku amfiteatru.
  d.) W przypadku powstania ewentualnej kolejki do toalety – obowiązuje zachowanie minimum 2 metrowych odstępów pomiędzy czekającymi.
  e.) W toaletach dla widzów dostępne są ręczniki jednorazowe, a także mydło w płynie i dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje mycia i dezynfekcji rąk według rekomendacji GIS. Przed wejściem do toalet oraz po wyjściu z nich obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.

II. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub widza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba taka niezwłocznie zostanie odseparowana lub poproszona, by transportem indywidualnym udała się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się jego zdrowia Organizator powiadomi odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz widzów obecnych w tym samym czasie w amfiteatrze, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

III. DANE KONTAKTOWE, INFORMACJE DODATKOWE.

 1. Organizator zaleca bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które dostępne są na stronie gov.pl/web/koronawirus.
 2. Uczestnictwo w wydarzeniu równoznaczne jest z akceptacją ww. regulaminu, których zapisów widzowie zobowiązani są przestrzegać.
 3. Regulamin umieszczony został na stronie bck-brzeg.pl oraz facebook.comn/brzeskiecentrumkultury. Dostępny jest także w amfiteatrze miejskim
  w Brzegu.
 4. Na terenie amfiteatru umieszczono tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczki, zachowania dystansu min. 2 m, a także instrukcje dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek, a także mycia rąk. Dla widzów dostępny jest także niniejszy regulamin.
 5. Organizator powołuje koordynatora ds. zdrowotnych. Informacje na temat jego zadań dostępne są pod numerem telefonu: 509 846 848.
 6. Kontakt z organizatorem: [email protected], tel. 509846848.

 

/Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury/

/Jacek Ochmański/

ORGANIZATOR:

BRZESKIE CENTRUM KULTURY, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg

Informacje na temat kina plenerowego: [email protected]

Pełne dane kontaktowe Brzeskiego Centrum Kultury dostępne są tutaj.

Repertuar Letniego Kina Plenerowego 2020

Najbliższe seanse:

SOBOTA, 11.07.2020 – GODZ. 21:30
AMFITEATR MIEJSKI W BRZEGU
Ograniczenie wiekowe: 12+

„BĘKARTY WOJNY”

Gatunek: wojenny
Reżyseria: Quentin Tarantino

O FILMIE:

Akcja filmu rozpoczyna się w okupowanej Francji podczas egzekucji rodziny Shosanny Dreyfus (Mélanie Laurent), której dziewczyna jest świadkiem. Stracenia dokonuje nazistowski pułkownik Hans Landa (Christoph Waltz). Shosannie udaje się uciec i wyjechać do Paryża, gdzie, jako właścicielka kina, przyjmuje nową tożsamość. W innym miejscu w Europie, porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) organizuje grupę żydowskich żołnierzy, którzy mają dokonywać aktów zemsty. Do oddziału Raine’a dołącza niemiecka aktorka i agentka Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger), której misją jest pozbawienie władzy przywódców Trzeciej Rzeszy. Losy tych ludzi zbiegają się pod kinowym afiszem, gdzie Shosanna przygotowuje własny plan zemsty… (źródło: filmweb.pl)

ZWIASTUN:

źródło: YouTube.com

SOBOTA, 18.07.2020 – GODZ. 21:30
AMFITEATR MIEJSKI W BRZEGU
Ograniczenie wiekowe: 16+

„MAMUŚKI MAJĄ WYCHODNE”

Gatunek: komedia
Reżyseria: Alethea Jones

O FILMIE:

Codzienność w domu pełnym dzieci i obowiązków, to nie przelewki. Wiedzą o tym cztery matki, które dzień w dzień toczą walkę z niewyspaniem, brakiem czasu, wiecznym bałaganem i sztucznym uśmiechem, który ma komunikować ludziom, że wciąż „dają radę”. Jako że pociechy bohaterek chodzą do tego samego przedszkola, również ich mamy postanawiają poznać się nieco lepiej w trakcie wspólnej kolacji. Początkowo niechętne, ostatecznie zostawiają dzieci pod opieką partnerów i wyruszają na z pozoru niewinne spotkanie. Na miejscu obawy szybko ustępują miejsca szczerym rozmowom i zabawie na całego. Tempo akcji i bicie serc przyspieszy do zawrotnej prędkości, gdy w jednym z barów poznają bezlitośnie przystojnego barmana o imieniu Luke (Adam Levine). Wkrótce okaże się, że na taki wieczór każda z nich czekała całe życie. (źródło: filmweb.pl)

ZWIASTUN:

źródło: YouTube.com

SOBOTA, 25.07.2020 – GODZ. 21:30
AMFITEATR MIEJSKI W BRZEGU
Ograniczenie wiekowe: 16+

„CO NAS KRĘCI, CO NAS PODNIECA”

Gatunek: komedia obyczajowa
Reżyseria: Woody Allen

O FILMIE:

20-letnia prowincjuszka Melody (Evan Rachel Wood) trafia do wielkiego miasta w poszukiwaniu lepszego życia. Znajduje schronienie i miłość pod dachem Borisa (Larry David) – ekscentrycznego geniusza, który zgryźliwością i surowym męskim wdziękiem mógłby ścigać się z samym doktorem House’em. Gdy stateczna matka Melody – Marietta (Patricia Clarkson) dowiaduje się o nowym związku córki, zrobi wszystko, żeby skłócić ją z Borisem i posłać w ramiona zabójczo przystojnego aktora Randy’ego (Henry Cavill). Wkrótce sama jednak zostanie trafiona strzałą Amora… a właściwie kilkoma strzałami. Szalony romans Marietty z dwoma mężczyznami to dopiero początek serii przezabawnych sercowych komplikacji, które raz na zawsze rozstrzygną… „Co nas kręci, co nas podnieca”. (źródło: filmweb.pl)

ZWIASTUN:

źródło: YouTube.com

SOBOTA, 01.08.2020 – GODZ. 21:00
AMFITEATR MIEJSKI W BRZEGU
Ograniczenie wiekowe: 12+

„MIASTO 44”

Gatunek: dramat wojenny
Reżyseria: Jan Komasa

O FILMIE:

Film „Miasto 44” to opowieść o młodych Polakach, którym przyszło wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupacji. Mimo to są pełni życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się tym ostatnim. Nie wynika to jednak z nadmiernej brawury czy młodzieńczej lekkomyślności – taka postawa jest czymś naturalnym w otaczającej ich rzeczywistości, kiedy śmierć grozi na każdym kroku. Warszawa, lato 1944. Stefan (Józef Pawłowski) opiekuje się matką i młodszym bratem. Przejął obowiązki głowy rodziny po tym, jak ojciec – oficer Wojska Polskiego – zginął w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Pracuje w fabryce Wedla, z coraz większym trudem znosząc upokorzenia ze strony Niemców. Marzy o chwili, kiedy będzie mógł im za wszystko odpłacić i spełnić obowiązek wobec Ojczyzny. Obiecał matce, że nie zaangażuje się w działalność ruchu oporu, jednak – kiedy tylko nadarza się okazja – wstępuje w szeregi Armii Krajowej. Do konspiracji wciąga go Kama (Anna Próchniak), sąsiadka z kamienicy na warszawskiej Woli, z którą przyjaźni się od dziecka. Dziewczyna skrycie kocha się w Stefanie, mając nadzieję, że po wojnie będą razem. Ale to za sprawą spotkania z subtelną i wrażliwą Biedronką (Zofia Wichłacz) Stefan zazna smaku pierwszej, młodzieńczej miłości. Jednak Stefanowi i Biedronce nie jest dane zbyt długo cieszyć się wzajemnym zauroczeniem. (źródło: filmweb.pl)

ZWIASTUN:

źródło: YouTube.com

SOBOTA, 08.08.2020 – GODZ. 21:00
AMFITEATR MIEJSKI W BRZEGU
Ograniczenie wiekowe: 12+

„MARIA SKŁODOWSKA-CURIE”

Gatunek: biograficzny / dramat
Reżyseria: Marie Noelle 

O FILMIE:

„Maria Skłodowska-Curie” to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków – polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej inteligencji i wiedzy oraz nieprzeciętnym umiejętnościom zdołała przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany przez mężczyzn. Jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora. W 1906 roku przyznano jej profesurę i równocześnie objęła własną katedrę na paryskiej Sorbonie, co we Francji było wydarzeniem bez precedensu. Była też pierwszą uczoną, która zdobyła Nobla. W dziejach tej nagrody nadal jest jedynym podwójnym laureatem, wyróżnionym w dwóch różnych dziedzinach naukowych. Film w reżyserii Marie Noëlle to jednak przede wszystkim portret Skłodowskiej-Curie, jakiej nie znaliśmy – czułej matki, kochającej żony, kobiety charyzmatycznej, zdecydowanej, choć pełnej dylematów i sprzeczności. (źródło: filmweb.pl)

ZWIASTUN:

źródło: YouTube.com

SOBOTA, 15.08.2020 – GODZ. 21:00, AMFITEATR MIEJSKI W BRZEGU
Ograniczenie wiekowe: 12+

„303. BITWA O ANGLIĘ”

Gatunek: dramat wojenny
Reżyseria: David Blair

O FILMIE:

Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Brytanii z rosnącym przerażeniem patrzą na inwazję niemieckiej armii na Europę. Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której doskonale wyszkoleni i doświadczeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują alianckie samoloty RAFu. Z pomocą przybywają doborowi polscy lotnicy: Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Mirosław Ferić i Witold „Tolo” Łokuciewski. To weterani, którzy pragną walczyć w obronie swojej ojczyzny nawet poza jej granicami. Początkowa nieufność Brytyjczyków musi ustąpić wielkiemu szacunkowi, jakim Anglicy zaczynają darzyć polskich pilotów. Tak powstaje Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki, który okazał się być najskuteczniejszym oddziałem powietrznym w trakcie bitwy o Anglię. Bohaterom przypisuje się zestrzelenie ponad 120 niemieckich samolotów – to wynik, jakiego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu powietrznemu dywizjonowi. (źródło: filmweb.pl)

ZWIASTUN:

źródło: YouTube.com

SOBOTA, 22.08.2020 – GODZ. 21:00
AMFITEATR MIEJSKI W BRZEGU
Ograniczenie wiekowe: 16+

„CÓRKI DANCINGU”

Gatunek: dramat / komedia / musical
Reżyseria: Agnieszka Smoczyńska

O FILMIE:

Dwie nastolatki – Złota i Srebrna – lądują w środku tętniącego muzyką, mieniącego się światłami neonów i cekinów świata warszawskich dancingów lat 80. Nie są to jednak zwyczajne dziewczyny, tylko syreny, które próbują poznać i zrozumieć, czym jest bycie kobietą w otaczającej je rzeczywistości. Dołączają do muzyków zespołu Figi i Daktyle, z dnia na dzień stając się sensacją nocnego życia stolicy. Pochłonięte przez miłość i rodzące się namiętności, na chwilę zapominają o swojej prawdziwej naturze. Ale wystarczy jedno złamane serce, by sytuacja wymknęła się spod kontroli…. (źródło: filmweb.pl)

ZWIASTUN:

źródło: YouTube.com

SOBOTA, 29.08.2020 – GODZ. 21:00
AMFITEATR MIEJSKI W BRZEGU
Ograniczenie wiekowe: 12+

„DZIEŃ DOBRY, KOCHAM CIĘ”

Gatunek: komedia romantyczna
Reżyseria: Ryszard Zatorski

O FILMIE:

Szymon (Komorowski) jest przystojny, wysportowany i pracuje jako lekarz w jednej z prywatnych warszawskich klinik, gdzie wzdychają do niego zarówno pacjentki, jak i żeńska część personelu. Najwytrwalsza w tych staraniach jest pielęgniarka Pati (Książkiewicz), jednak jej zaloty nie robią na Szymonie żadnego wrażenia. Serce bohatera zmiękczy dopiero piękna i dowcipna miłośniczka jazdy na rolkach – Basia (Kurdej-Szatan), pracownica korporacji, na którą chłopak wpada – i to dosłownie – na ulicy. Seria nieszczęśliwych zbiegów okoliczności powoduje, że młodzi tracą kontakt, a w trakcie długich i żmudnych poszukiwań również nadzieję na to, że kiedykolwiek ponownie się spotkają. Tymczasem Basia wpada w oko playboyowi Leonowi (Garlicki), który dostał ultimatum od rodziców. Albo się szybko ożeni, albo zostanie wydziedziczony… (źródło: filmweb.pl)

ZWIASTUN:

źródło: YouTube.com