Kino Centrum BCK

Letnie Kino Plenerowe 2020

Repertuar 2020:

 13.06 – g. 21:30
„Legiony”
20.06 – g. 21:30
„Seksmisja”
27.06 – g. 21:30
„Nietykalni”
04.07 – g. 21:30
„Zenek”
11.07 – g. 21:30
„Bękarty Wojny”
18.07 – g. 21:30
„Mamuśki mają wychodne”
25.07 – g. 21:30
„Co nas kręci, co nas podnieca”
01.08 – g. 21:00
„Miasto 44”
08.08 – g. 21:00
„Maria Skłodowska-Curie”
15.08 – g. 21:00
„303. Bitwa o Anglię”
22.08 – g. 21:00
„Córki Dancingu”
29.08 – g. 21:00
„Dzień dobry, kocham Cię”

Serdecznie zapraszamy na pokazy kina plenerowego 2020 w brzeskim Amfiteatrze! 

Z wielką radością zapraszamy na seanse Letniego Kina Plenerowego 2020 w brzeskim Amfiteatrze. Na tej stronie znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat tegorocznych pokazów. 


AKTUALIZACJA Z DN. 28.08.2020

Drodzy widzowie,

sobotni (29.08.2020) seans Letniego Kina Plenerowego został odwołany.

Decyzja podyktowana jest odejściem na wieczny spoczynek Janusza Ireneusza Wójcika Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu, byłego dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury i ogłoszeniem przez Burmistrza Brzegu żałoby na terenie Gminy Brzeg w dn. 28-29.08.2020.

Liczymy na Państwa zrozumienie i prosimy o modlitwę za zmarłego.


 

 

!!! Drodzy widzowie, z uwagi na trwającą pandemię SARS-COVID-19 byliśmy zobligowani do opracowania regulaminu tegorocznych seansów i wprowadzenia obostrzeń – prosimy o zapoznanie się z regulaminem – który dostępny jest w zakładce poniżej. Dodatkowo informujemy, że każdy z widzów zobowiązany jest do wypełnienia ankiety informacyjnej – można ją pobrać z zakładki poniżej, wydrukować, wypełnić i przynieść ze sobą do amfiteatru lub wypełnić na miejscu przed wejściem do amfiteatru (będziemy rozdawać kopie ankiety i długopisy, ale zachęcamy do przyniesienia swoich)!!!

Najważniejsze informacje: 

1. Seanse odbywać się będą w soboty, począwszy od 13.06. Ostatni seans zaplanowaliśmy na 29.08.2020.
2. Seanse rozpoczynają się o godzinie 21:30 w czerwcu i lipcu oraz o godzinie 21:00 w sierpniu. Prosimy o przybycie z dużym wyprzedzeniem czasowym, by uniknąć kolejek i możliwie szybko przejść procedury, w tym dezynfekcję rąk oraz wypełnianie ankiety.
3. Wszyscy widzowie zobowiązani są do posiadania i noszenia na terenie amfiteatru własnych maseczek zakrywających usta i nos, które założyć należy przed wejściem do amfiteatru. Każdy z widzów przed wejściem musi także zdezynfekować dłonie.
4. W seansach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych, w tym przede wszystkim: wysokiej gorączki, objawów grypopodobnych, bóli mięśni, stawów, głowy, itd. Osoby, u których występują te lub/i inne objawy prosimy o pozostanie w domu i kontakt telefoniczny z lekarzem lub służbami sanitarnymi.
5. Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny, ale obowiązuje limit osób. Przy wejściu do amfiteatru wydawane będą bezpłatne wejściówki-numerki, których pula jest ograniczona. Nie ma możliwości wcześniejszego zarezerwowania miejsc.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI PONIŻEJ.

Pełny repertuar kina z opisami filmów i ograniczeniami wiekowymi dostępny w zakładkach na dole strony. 

Życzymy przyjemnego odbioru i miłych seansów w brzeskim amfiteatrze.
Brzeskie Centrum Kultury.

REGULAMIN KINA PLENEROWEGO – AMFITEATR MIEJSKI BRZEG

I. INFORMACJE OGÓLNE DLA WIDZÓW.

 1. Organizatorem seansów plenerowych w brzeskim amfiteatrze jest Brzeskie Centrum Kultury, z siedzibą przy ul. Mlecznej 5, 49-300 Brzeg, reprezentowane przez dyrektora Jacka Ochmańskiego.
 2. Seanse kina plenerowego zaplanowano na soboty, począwszy od 13.06, skończywszy na 29.08.2020. W każdą sobotę planowany jest jeden seans, który rozpoczynać się będzie o godzinie 21:30 w czerwcu i lipcu oraz o godzinie 21:00 w sierpniu.
 3. Wprowadza się limit widzów na terenie Amfiteatru – do 150 osób.
 4. Wstęp na teren amfiteatru jest bezpłatny, ale odbywa się na podstawie bezpłatnej wejściówki – numerka, który wydawany jest przy wejściu na teren amfiteatru. W momencie wyczerpania puli wejściówek – numerków, kolejni widzowie nie będą wpuszczani na teren amfiteatru.
 5. Widzowie wchodzą na teren amfiteatru wejściem głównym – od ulicy Chrobrego. Po seansie kinowym widzowie opuszczają teren amfiteatru tym samym wejściem głównym.
 6. Widzowie zobowiązani są do:
  a.) Posiadania maseczki ochronnej/przyłbicy zakrywającej usta i nos. Widzowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie amfiteatru,
  b.) Zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren amfiteatru (dozowniki umieszczone są przy wejściu na teren obiektu),
  c.) Wypełnienia ankiety dot. zdrowia i podania w niej prawdziwych danych kontaktowych i osobowych – zał. nr 1. Dane zbierane są na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2, w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Dane przechowywane są przez BCK przez okres 2 tygodni od dnia realizacji seansu. Ankiety można wypełnić przy wejściu na teren amfiteatru lub pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść ze sobą wypełnione w dniu seansu do amfiteatru.
 7. Osoba, która odmówi wypełnienia ankiety, nieposiadająca maseczki lub przyłbicy lub odmawiająca dezynfekcji rąk nie będzie mogła wziąć udziału w seansie i nie zostanie wpuszczona na teren amfiteatru.
 8. Na teren amfiteatru nie zostanie wpuszczona także osoba, która wypełniając ankietę zdrowia i danych kontaktowych, odpowie na którekolwiek pytanie zawarte w ankiecie „TAK”.
 9. Widzowie, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy takie jak np. podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, bóle głowy, mięśni, objawy grypopodobne, nie powinni przychodzić na seans do amfiteatru. Powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.
 10. Na terenie amfiteatru wyznaczone zostały miejsca na widowni, które zająć mogą widzowie. Miejsca zostały oznaczone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie informacyjnej rządu dot. koronawirusa – gov.pl/web/koronawirus. Dwa skrajne sektory zostały wyłączone z użytkowania – obowiązuje zakaz korzystania z nich. Rzędy, z których mogą korzystać widzowie oznaczono naprzemiennie – białą i czerwoną taśmą, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
  a.) Uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia.
  b.) Jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
  c.) Zapis nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 11. Każdy z widzów przed, w trakcie i po pokazie powinien pozostać w wyznaczonym miejscu na widowni. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety.
 12. Obowiązuje zakaz wstępu na scenę, na której ustawiony został ekran kinowy.
 13. Widzowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości – min. 2 metrów w trakcie trwania seansów, przy wejściu na teren amfiteatru, na jego terenie, a także w kolejkach do sanitariatów.
 14. Widzowie zobowiązani są do opuszczania terenu amfiteatru z zachowaniem dystansu min. 2 metrów.
 15. Widzowie mogą skorzystać z toalet znajdujących się w budynku amfiteatru. W przypadku korzystania z toalet obowiązują następujące zasady:
  a.) Ustala się limit osób korzystających z toalet w jednym czasie – 1 osoba w toalecie dla kobiet, 1 osoba w toalecie dla mężczyzn.
  b.) Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w trakcie korzystania z toalet i przebywania na terenie budynku amfiteatru.
  c.) Przed wejściem i przy wyjściu z budynku amfiteatru obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk, płynem do dezynfekcji, który ustawiono przy wejściu do budynku amfiteatru.
  d.) W przypadku powstania ewentualnej kolejki do toalety – obowiązuje zachowanie minimum 2 metrowych odstępów pomiędzy czekającymi.
  e.) W toaletach dla widzów dostępne są ręczniki jednorazowe, a także mydło w płynie i dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje mycia i dezynfekcji rąk według rekomendacji GIS. Przed wejściem do toalet oraz po wyjściu z nich obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.

II. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub widza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba taka niezwłocznie zostanie odseparowana lub poproszona, by transportem indywidualnym udała się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się jego zdrowia Organizator powiadomi odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz widzów obecnych w tym samym czasie w amfiteatrze, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

III. DANE KONTAKTOWE, INFORMACJE DODATKOWE.

 1. Organizator zaleca bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które dostępne są na stronie gov.pl/web/koronawirus.
 2. Uczestnictwo w wydarzeniu równoznaczne jest z akceptacją ww. regulaminu, których zapisów widzowie zobowiązani są przestrzegać.
 3. Regulamin umieszczony został na stronie bck-brzeg.pl oraz facebook.comn/brzeskiecentrumkultury. Dostępny jest także w amfiteatrze miejskim
  w Brzegu.
 4. Na terenie amfiteatru umieszczono tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczki, zachowania dystansu min. 2 m, a także instrukcje dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek, a także mycia rąk. Dla widzów dostępny jest także niniejszy regulamin.
 5. Organizator powołuje koordynatora ds. zdrowotnych. Informacje na temat jego zadań dostępne są pod numerem telefonu: 509 846 848.
 6. Kontakt z organizatorem: [email protected], tel. 509846848.

 

/Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury/

/Jacek Ochmański/

ORGANIZATOR:

BRZESKIE CENTRUM KULTURY, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg

Informacje na temat kina plenerowego: [email protected]

Pełne dane kontaktowe Brzeskiego Centrum Kultury dostępne są tutaj.

Repertuar Letniego Kina Plenerowego 2020

Najbliższe seanse: