Najbardziej kolorowe Brzeskie wydarzenie powraca! 

„BRZEG FOLKLOREM MALOWANY” 

Sobota, 6.07.2024 – Amfiteatr Brzeg


Czy jesteście gotowi na niesamowitą podróż przez fascynujący świat folkloru? Jeśli tak, to mamy wyjątkowe wydarzenie, które nie tylko ożywi  zmysły, ale również wprowadzi w niezwykłą atmosferę tradycji i kultury naszego regionu. Festiwal „BRZEG FOLKLOREM MALOWANY” to niepowtarzalna okazja, aby zgłębić tajniki folkloru w najróżniejszych jego formach. Festiwal to nie tylko barwne tańce, ale także niezwykłe melodie, rytmy i opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie. To wyjątkowy moment, w którym spotykają się różnorodne tradycje i tworzą niezapomnianą mozaikę kulturową.


Dnia 12.06.2023 r. w Brzeskim Centrum Kultury, jury w składzie : Jacek Ochmański, Łukasz Michalak, Aleksandra Ofmańska-Kowalczyk, Zuzanna Bartczak, z pośród 68 przesłanych zgłoszeń, zdecydowało się zakwalifikować do Głównego Konkursu „Brzeg Folklorem Malowany 2024” następujące zespoły:

Lista zespołów zakwalifikowanych do III Festiwalu „BRZEG FOLKLOREM MALOWANY” 2024:

 1. Zespół Ludowy DOMASZOWIANIE (Kielce)
 2. Zespół KALINA (Polanka Wielka)
 3. Zespół Ludowy LIPOWIANKA (Stryków)
 4. Zespół Folklorystyczny MARZENIE (Szklarki)
 5. Zespół Regionalny MIETNIOWIACY (Wieliczka)
 6. Zespół MODERATO (Bełchatów)
 7. Zespół PODOLANKI (Polkowice)
 8. Łemkowski Zespół Folklorystyczny ROZTOKA (Rudna)
 9. Zespół Ludowy STERŁAWIACY (Ryn)
 10. Zespół Folklorystyczny TRĘBACZEWIANIE (Trębaczew)
 11. Zespół Pieśni i Tańca WISŁOK (Białobrzegi)
 12. Zespół Wokalno-Instrumentalny ZAWIERUCHA (Biłgoraj)
 13. Zespół ZBYTOWIANKI (Bierutów)

Z uwagi na charakter zespołów, wszystkie podmioty artystyczne zostały zakwalifikowane do jednej kategorii artystycznej i tak też zostaną ocenione w trakcie konkursu głównego.

Organizatorem festiwalu jest Brzeskie Centrum Kultury im. I. J. Paderewskiego, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg. Przygotowujemy największe folklorystyczne wydarzenie w regionie! Do udziału w festiwalu zgłosić się mogą zespoły wykonujące szeroko pojęte utwory wokalne, muzykę i/lub taniec ludowy według kilku kategorii konkursowych. Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szczegóły dot. festiwalu – dla zespołów chętnych do wzięcia udziału opisaliśmy w poniższych zakładkach (kliknij w zakładkę, by zobaczyć jej treść).

Do udziału w festiwalu zgłosić się mogą zespoły wykonujące szeroko pojęte utwory wokalne, muzykę i/lub taniec ludowy według kategorii konkursowych:

– Kategoria I – zespoły wokalne, śpiewacze, instrumentalno-wokalne (zespoły składające się minimum z 3 wykonawców, wykonujące utwory wokalne na żywo z muzyką z podkładu, a capella lub utwory instrumentalno-wokalne z muzyką na żywo – wykonywaną przez członków zespołu) – łączny czas prezentacji konkursowej nie dłuższy niż 10 minut.

– Kategoria II – zespoły pieśni i tańca (zespoły składające się z minimum 6 występujących, wykonujące
w trakcie prezentacji tańce narodowe, regionalne, stylizowane i pieśni/piosenki ludowe, regionalne z muzyką na żywo lub z podkładu, prezentacja może zawierać także elementy obrzędowości) – łączny czas prezentacji konkursowej nie dłuższy niż 10 minut.

-Kategoria III – zespoły tańca ludowego (tj. zespoły składające się minimum z 6 występujących, wykonujące wyłącznie tańce narodowe, regionalne, ludowe, stylizowane, z muzyką z podkładu) – łączny czas prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

Festiwal zorganizowany zostanie w kilku etapach, w tym:

-Kwalifikacje wstępne – na podstawie kart zgłoszenia oraz nagrań audio i/lub video nadesłanych przez zespoły – termin przesyłania zgłoszeń – do 10.06.2024 (szczegóły poniżej).

-Publikacja listy zakwalifikowanych zespołów i szczegółowego harmonogramu festiwalu – do 14.06.2024.

-Sobota, 6.07.2024 – Duża Scena Brzeskiego Centrum Kultury / Amfiteatr – „Finał Festiwalu” – konkurs finałowy, tj. przesłuchania festiwalowe i eliminacje dla zespołów, które na podstawie przesłanych nagrań (kwalifikacje wstępne) otrzymały bezpośrednią kwalifikację do konkursu finałowego,

Wyżej wymienione zespoły będą rywalizować o miejsca I, II i III w każdej kategorii, Grand Prix festiwalu i możliwość występu w Koncercie Galowym.

-Sobota, 6.07.2024 (godziny wieczorne) – Amfiteatr Miejski w Brzegu – „Koncert Galowy Festiwalu” – dla zespołów, które wzięły udział w „Finale Festiwalu” i otrzymały kwalifikację do występu w koncercie galowym, tj. są laureatami festiwalu lub zostały wskazane przez jury i organizatora do występu w koncercie galowym. W trakcie koncertu galowego zakwalifikowane zespoły wykonają program 30 minutowy. Zostaną także ogłoszeni laureaci festiwalu i zwycięzca Grand Prix.

Uwaga! W przypadku, gdy zespoły wytypowane przez jury odmówią chęci uczestnictwa w koncercie galowym – ich nagroda przepada, a na ich miejsce wytypowany zostaje kolejny zespół wskazany przez Jury lub nie zostaje wskazany żaden zespół.

ZGŁOSZENIA:

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie skanu lub oryginału kompletnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (tj. karta z klauzulą informacyjną i oświadczeniami RODO).

Zgłoszenia należy przesłać do 10.06.2024 na adres e-mail: zuzanna.bartczak@bck-brzeg.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg. Decyduje data doręczenia (!!!) do Brzeskiego Centrum Kultury. W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić dopisek „ Brzeg Folklorem Malowany – zgłoszenie”.

Do karty zgłoszenia – obowiązkowo – należy dołączyć:

 1. Kategoria I – nagranie mp3 (dźwięk) lub mp4 (film) z nagranym występem konkursowym, który zespół zgłasza do festiwalu (max 10 minut).
 2. Kategoria II i Kategoria III – filmik w formacie mp4 z nagranym występem konkursowym, który zespół zgłasza do festiwalu (max 10 minut).

Uwaga! W przypadku wysyłki pocztą elektroniczną – prosimy załączyć plik do maila, a w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną nagranie należy przesłać na płycie CD lub pendrive w formacie umożliwiającym odtworzenie nagrania!

Pliki dźwiękowe i filmowe, których mowa w pkt. 3 nie muszą być nagrane profesjonalnie – przyjmowane będą także prezentacje zarejestrowane telefonem, prostymi urządzeniami. Ważne, by z nagrania można było usłyszeć lub usłyszeć i zobaczyć prezentację, którą zespół zgłasza do części konkursowej.

Uwaga! Występ, który zostanie zaprezentowany na żywo w trakcie festiwalu musi być zgodny – tożsamy z przesłanym nagraniem! Nie dopuszczamy możliwości zmiany repertuaru.

Jury i organizator, na podstawie przesłanych nagrań, dokonają wstępnej kwalifikacji zespołów do festiwalu.

W dniu 14.06.2024 Organizator ogłosi na swojej stronie internetowej, tj. www.bck-brzeg.pl oraz na facebooku (facebook.com/brzeskiecentrumkultury) listę zakwalifikowanych do festiwalu uczestników z podanym terminem prezentacji festiwalowej. Informacja o kwalifikacji zostanie także wysłana do zespołów (mailowo).

Zakwalifikowane zespoły zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej, która wynosi 20 złotych brutto od każdego uczestnika. Wpłata musi zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zakwalifikowanych. Brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników i wykluczeniem
z festiwalu.

Organizator nie zapewnia noclegów ani posiłków dla uczestników festiwalu. Dla zainteresowanych zespołów, organizator prześle listę miejsc noclegowych w Brzegu i okolicach, a także informator z bazą gastronomiczną – rezerwacje i zamówienia po stronie uczestników.

Koszt dojazdu na festiwal pokrywa uczestnik lub instytucja delegująca. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, ani transferów do miejsc, w których na terenie Brzegu odbywać się będą prezentacje festiwalowe.

ORGANIZATOR I PATRONAT:

KONTAKT:
Brzeskie Centrum Kultury
ul. Mleczna 5
49-300 Brzeg

TELEFON:
77 416 99 86 wew. 107

E-MAIL:
imprezy@bck-brzeg.pl